Geen objecten gevonden

We investeren fors in ons bezit

We moeten onze vastgoedportefeuille verjongen, verduurzamen en passend maken voor de huurder van de toekomst. De komende jaren is voor sloop- en vervangende nieuwbouw, renovatie en verduurzaming 13 miljoen euro per jaar gereserveerd. Dat is nodig. In een aantal buurten en wijken staan woningen die ouder zijn dan 55 jaar. We investeren de komende jaren dus fors in onze woningvoorraad, zodat deze klaar is voor de toekomst. Er is ‘werk aan de woning' !

Plavei moet vooruit kijken

We kijken bij het maken van plannen naar de toekomst:

  • naar de gewenste woningaantallen;
  • de woningtypes; 
  • de betaalbaarheid en
  • duurzaamheid.

Waaraan is in de toekomst behoefte? Er zijn veel ontwikkelingen die daarop van invloed zijn, zoals krimp van het aantal huishoudens en vergrijzing. Maar ook keuzes en regels die gemaakt worden door de overheid en de politiek, zoals het beleid van de overheid om mensen steeds langer zelfstandig te laten wonen en de regels om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast kijkt Plavei bij de aanpak van buurten en wijken ook naar de leefomgeving en de woonkwaliteit.

Geen E- F- en G-labels meer

Onze grootste opgave ligt in de verduurzaming van de woningen. Aandacht voor de verduurzaming van onze woningen is noodzaak. Om aan onze eigen ambities en afspraken en wetgeving te voldoen, maken we de komende jaren hierin grote stappen. We willen namelijk zo min mogelijk woningen meer in bezit hebben die een slechte energieprestatie leveren. Daar waar we gaan voor vernieuwing en dus nieuwbouw, streven we naar het bouwen van nul-op-de-meter woningen. Dit zijn woningen zonder gasinstallatie, maar met een installatie die door middel van zonnepanelen energie opwekt. Een warmtepomp verwarmt de woning en het water. Bij renovatie nemen we ook maatregelen die woningen een stuk energiezuiniger maken.

Geen renovatie, wel een beter label

Binnen ons bezit hebben we ook woningen waarbij renovatie nog niet aan de orde is de komende jaren, maar die wel een slecht energielabel hebben. Deze woningen pakken we ook aan. Het gaat in totaal om ruim 500 huurwoningen.  De werkzaamheden voeren we uit zonder dat daar een extra huurverhoging voor de huurder tegenover staat. De besparing op de energierekening komt daarmee volledig ten goede aan de bewoners. De betreffende huurders krijgen een aantal maanden voordat hun woning aan de beurt is bericht. Ruim 400 woningen in Didam, Giesbeek en Angerlo zijn inmiddels verduurzaamd. De rest van de woningen wordt dit jaar verduurzaamd. Deze woningen verduurzamen we met een STEP-subsidie; STEP is een stimuleringsregeling van het ministerie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een huurwoning minimaal twee labelsprongen maken.

Afspraken over investeringen

Aedes, de koepelorganisatie van alle Nederlandse woningcorporaties, maakte met de minister van volkshuisvesting en de woonbond de afspraak dat de huizen van corporaties in 2020 gemiddeld energielabel B hebben. Deze doelstelling hebben wij in oktober 2019 al gehaald. Plavei maakt ook prestatieafspraken met gemeenten en huurdersverenigingen over de investeringen.

Betaalbaar en duurzaam wonen

Voor Plavei zijn een aantal zaken belangrijk als we kijken naar de toekomst: betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Betaalbaar wooncomfort voor onze huurders en een goed onderhouden, duurzaam woningbestand. Betaalbaarheid komt enerzijds tot uitdrukking in een acceptabele huurprijs en aan de andere kant in lage energiekosten. En door ons bezit te verduurzamen en energiezuinig maken belasten we het milieu en de aarde minder en helpen we klimaatverandering tegen te gaan.

Op meerdere locaties vervingen wij verouderde woningen voor nieuwbouw. Kijk hier >>

En op meerdere locaties renoveren en verduurzamen we onze woningen. Kijk hier >>

Deel deze pagina