Werken bij Plavei Contact

Leggen jullie zonnepanelen in het broedseizoen (van maart tot september)?

Nee, we leggen geen zonnepanelen tijdens het broedseizoen op pannendaken. De wet natuurbeheer vraagt corporaties dat zij bij beschermde inheemse diersoorten de dieren niet verontrust, geen nesten kapot maakt of verstoort. Bij het plaatsen van zonnepanelen gaat het om de volgende dieren: huismus, gierzwaluw en vleermuizen: dieren die nesten maken onder dakpannen of bij goten.