Werken bij Plavei Contact

Woonfraude

Een woning huur je om zelf in te wonen. Als u een woning van ons huurt, moet u zich aan de voorwaarden en regels houden. Houd u zich niet aan de regels? Dan pleegt u zogenaamde woonfraude. En dit betekent dat andere woningzoekenden daardoor nog langer moeten wachten op een woning. Om dat te voorkomen, onderzoeken wij meldingen van woonfraude altijd.

Wat is woonfraude precies?

Woonfraude komt op verschillende manieren voor: 

  • Bewoner verhuurt zonder toestemming van Plavei zijn of haar woning (deels of geheel) door aan iemand anders. We noemen dit ‘onrechtmatige onderhuur’.
  • Bewoner gebruikt de woning niet om in te wonen, maar zet de woning in voor andere doeleinden, bijvoorbeeld als pension, XTC-lab, wietteelt of prostitutie. Dit veroorzaakt vaak overlast voor buren en vergroot de gevoelens van onveiligheid in de wijk.
  • Bewoner woont niet of nauwelijks in de woning, omdat hij grotendeels ergens anders verblijft. De woning wordt gebruikt als postadres of opslagruimte.
  • Bewoner heeft de woning verkregen op basis van onjuiste informatie, bijvoorbeeld door het vervalsen van de verhuurdersverklaring of inkomensgegevens.
Wat staat hierover vermeld in de algemene huurvoorwaarden?

Iedereen die bij ons huurt, accepteert de algemene huurvoorwaarden op het moment dat de huurovereenkomst wordt getekend. In deze huurovereenkomst staan twee belangrijke artikelen om woonfraude tegen te gaan:

  • Huurder gebruikt de woning alleen als bewoning door hemzelf en de leden van zijn huishouden. Hij heeft hierin het exclusieve hoofdverblijf, dit houdt in dat hij niet ook nog ergens anders woont of een andere woning heeft.
  • Zonder schriftelijke toestemming van ons mag een huurder nooit de woning (of een deel daarvan) onderverhuren of aan derden in gebruik geven. Als dat toch gebeurt eisen we hiervoor een boete van € 2.500,-, vermeerderd met € 50,- per dag dat het doorgaat na ontdekking.
Wat doen we tegen woonfraude?

Als wij meldingen over eventuele woonfraude binnenkrijgen, gaan onze klantcoaches op onderzoek uit. Hiervoor werken ze samen met allerlei instanties. Als ze genoeg bewijs verzameld hebben, gaan ze in gesprek met de bewoner. We verzoeken de bewoner eerst zelf de huur op te zeggen. Wanneer de bewoner de woonfraude ontkent, starten we een juridische procedure. Rechters delen onze overtuiging dat schaarse huurwoningen niet mogen worden gebruikt voor verkeerde doeleinden en/of leegstand.