Werken bij Plavei Contact

Hoe dien ik een aanvraag voor Wmo in?

U kunt een aanvraag indienen bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket. De aanvraag wordt door het loket beoordeeld. Aanpassingen kosten geld en worden deels of volledig betaald uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het kan dus ook zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.
Plavei speelt geen rol bij uw aanvraag. Ook de uitvoering en het onderhoud aan de aanpassing wordt geregeld en uitgevoerd door de gemeente.