Werken bij Plavei Contact

Tarieven en afrekening

In de wet is geregeld dat er jaarlijks een maximaal tarief wordt vastgesteld voor het vastrecht (per verbruiker), een tarief per Giga-joule en een tarief voor meetkosten. Dit maximale tarief wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Deze worden elk jaar in december vastgesteld voor het volgende afrekenjaar. 

In de brochure van Ista vindt u uitleg over de afrekening van warmtemeters.

In het overzicht vindt u de energietarieven voor de complexen waar de Graaflander de afrekeningen verzorgd.