Werken bij Plavei Contact

Op wie is de Warmtewet van toepassing?

Gezamenlijke installatie

Sommige woningen maken gebruik van energie via de gemeenschappelijke installatie. Dit is vastgelegd in een aparte overeenkomst die tussen de huurder en Plavei is gesloten. Huurders betalen hiervoor een maandelijks voorschot. Het werkelijke verbruik rekenen we jaarlijks af. In opdracht van Plavei registreren Ista Nederland en Bongers Jansen de meterstanden en maken dan op basis daarvan de afrekeningen.