Werken bij Plavei Contact

In welke woningen kan asbest zitten?

 

De voorgangers van Plavei voerden een asbestinventarisatie uit bij woningen gebouwd vóór 1994. Daarom kunnen we met grote mate van zekerheid zeggen waar zich asbesthoudend materiaal bevindt. Het gaat hierbij om materialen die tijdens de bouw zijn gebruikt. Toepassingen die (vroegere) bewoners zelf hebben aangebracht, zijn niet in geïnspecteerd.

Bewoners van de woningen gebouwd voor 1994 ontvingen een asbestkaart voor in de meterkast. Daarop staat waar het asbesthoudende materiaal zich bevindt. Asbest kan daarnaast altijd aanwezig zijn in:

  • de spouwmuur
  • koven en schachten
  • riolering of afvoer
  • vloertegels en vloerzeil gemaakt vóór 1984
  • apparaten die warmte uitstralen, gemaakt vóór 1984