Werken bij Plavei Contact

Waar komt de legionellabacterie voor?

De ziekteverwekkende bacterie leeft in de grond en in het (leiding) water, echter meestal in zulke kleine hoeveelheden dat het ongevaarlijk is. De bacterie vormt met name een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen en vervolgens door verneveling in de lucht komt die we inademen. Legionellabacteriën kunnen vooral groeien en vermenigvuldigen in water met een temperatuur tussen 20 en 50˚C. Boven de 60˚C sterft de bacterie. Stilstaand water en roest, kalk of biofilm (slijmlaag) in een watersysteem vergroten het risico op groei van de bacterie.