Werken bij Plavei Contact

Legionella

De legionellabacterie bevindt zich in grondwater, oppervlaktewater en in (leiding)water. Legionella wordt gevaarlijk voor mensen als de bacterie zich vermenigvuldigt en via druppels waternevel in de lucht komt die we inademen. De legionellabacterie kan zich vermenigvuldigen als:

  • de watertemperatuur tussen 25 en 55 °C ligt
  • het water lange tijd stil staat
  • in een leiding roest, kalk of een slijmlaag aanwezig is

Legionella vermenigvuldigt zich optimaal bij een watertemperatuur van 37 °C. Boven de 55 °C gaat de bacterie dood. Plavei is alert op het voorkomen van het legionellavirus. Er is  afgesproken hoe te handelen bij noodsituaties. U kunt thuis legionella voorkomen. Wanneer u langer dan een week niet thuis bent geweest, laat dan het koude en warme water een minuut stromen. Het beste kunt u de douchekop daarbij onderdompelen in een emmer met water.

Lees meer over legionella.