Werken bij Plavei Contact

Wat kan ik het beste doen met asbest?

Let op! Het is verboden om asbesthoudende materialen te (her)gebruiken en/of te bewerken. Dus niet boren, zagen of het materiaal aanbrengen of verwijderen. Is het asbesthoudende materiaal niet (meer) in goede staat? Neem dan contact op met Plavei. Voorkom verspreiding van stof en het materiaal, ga dus niet stofzuigen of vegen. Sluit de ruimte af tot dat duidelijk is dat in de ruimte geen losse asbestvezels meer aanwezig zijn.