Werken bij Plavei Contact

Overlast

Een bewoner kan met zijn/haar gedrag het woongenot van een andere bewoner ernstig, langdurig en herhaaldelijk verstoren.

De wet beschouwt overlast als een gebrek: namelijk het niet (kunnen) bieden van woongenot. We ondersteunen bewoners bij de aanpak van overlast. Ook geven we advies over hoe overlast aangepakt kan worden.

Uiteindelijk willen we allemaal plezierig wonen, dus houd rekening met elkaar!