Werken bij Plavei Contact

Hoe geven we invulling aan bewonersparticipatie?

We betrekken onze bewoners en belanghouders in een vroeg stadium bij onze voorgenomen werkzaamheden. Hoe dan?

  • We zitten regelmatig met dorpsraden, wijkplatformen, buurtcommissies, bewonersraden en overige belanghouders aan tafel.
  • Het maken van plannen voor renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten doen we samen met bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden. 
  • We overleggen regelmatig met Huurdersvereniging De Sleutel. De organisatie die de belangen van onze bewoners vertegenwoordigd.
  • We laten onze klantwaardering continu meten door een onafhankelijk kwaliteitslabel voor woningcorporaties (KWH).
  • Via ons online bewonerspanel hebben onze bewoners een stem en kunnen ze meedenken over verschillende zaken die hen raken. We vinden de mening van onze bewoners belangrijk. Bewoners mogen zichzelf melden voor dit panel via www.plavei.nl/bewonerspanel.