Werken bij Plavei Contact

Bewonersparticipatie

Als woningcorporatie hebben we een maatschappelijke rol. Vanuit deze rol nemen we taken op die ten goede komen aan de lokale samenleving. Centraal staat de vraag: 'Doen we de juiste dingen én doen we die goed?'

We staan open voor alle vormen van samenwerken. Nieuw en bestaand zolang deze een positieve bijdrage leveren aan de realisatie van onze opgaven en van toegevoegde waarde zijn voor onze bewoners.