Werken bij Plavei Contact

Hoe werkt woningruil?

Er zijn twee ruilmogelijkheden:   

  1. U bent én blijft beiden bewoners van Plavei   
  2. U huurt een woning van Plavei en gaat ruilen met een bewoner van een woning van een andere verhuurder

Bij woningruil doorlopen we de volgende stappen:   

  1. U vult beiden het aanvraagformulier woningruil in. Let op: huurt u beiden van Plavei en wilt u onderling ruilen? Dan hebben wij alleen een originele inkomensverklaring van zowel u als uw eventuele partner nodig. Huurt er één bij Plavei en één bij een andere corporatie? Dan levert de bewoner van Plavei de documenten in bij de andere corporatie en de bewoner die niet bij Plavei huurt bij Plavei;
  2. Plavei bekijkt of de ingeleverde documenten compleet zijn;
  3. Plavei beoordeelt of de ruilende partij passend is voor de woning;
  4. Er is altijd overleg met de betreffende corporatie waarmee geruild wordt of deze akkoord is;
  5. Indien nodig inspecteren we de woning;
  6. De woningruil vindt plaats op een afgesproken tijdstip.