Werken bij Plavei Contact

Volgorde toewijzing urgentie/indicatie

 

Volgorde bij toewijzing woning mbt urgentie/indicatie:

 

  1. Kandidaat met indicatie.
  2. Kandidaat met stadsvernieuwingsurgentie
  3. Kandidaat Mantelzorgurgentie
  4. Kandidaat Sociaal/medisch urgentie

Een bemiddeling door een corporatie heeft hierop nog voorrang.

Meer informatie vind je op:

https://www.entree.nu/media/1158/huisvestingsverordening-2020.pdf         

 

 

Medische urgentie

Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden (zie check urgentie).

Naast de gebruikelijke gegevens (zoals inkomensgegevens, voldoende gereageerd hebben, ouderschapsplan e.d.) hebben we ook rapportages en bewijs van arts(en) nodig.

Bij een aanvraag door psychische problemen moet aangetoond worden dat de psychische toestand een connectie heeft met de woning.