Werken bij Plavei Contact

Registratie Mantelzorgurgentie

 

Voor een registratie mantelzorgurgentie zijn aanvullende gegevens nodig:

Geldig identiteitsbewijs dan wel verblijfsdocument

0 gecheckt door rapporteur           

Inkomen (recente Inkomensverklaring v/d Belastingdienst)

0  gecheckt door rapporteur           

Verhuurdersverklaring laatste woning.

0 gecheckt door rapporteur           

 

Daarna kan de klantadviseur urgenties mantelzorgurgentie met het verwijsformulier registratie mantelzorgurgentie via het urgentiesysteem Easymatych indienen.