Werken bij Plavei Contact

Toewijzingsprocedure

Er geldt bij het toewijzen van een woning een toewijzingsprocedure. Hieronder leest u daar meer over.