Werken bij Plavei Contact

Benodigde documenten

Als we u een woning aanbieden dan vragen we u een aantal gegevens aan te leveren. Het gaat om de volgende gegevens, zowel van u als van uw eventuele medebewoner(s):

  • Inkomensgegevens bestaande uit een inkomensverklaring van de Belastingdienst en recente inkomensgegevens;
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart)
  • Verhuurders- of hypotheekverstrekkersverklaring van de afgelopen vijf jaar;
  • Historisch uittreksel van Basisregistratie personen van uw gemeente;
  • PIN-verklaring gemeente Montferland (indien u in een andere gemeente een bijstandsuitkering heeft).