Werken bij Plavei Contact

Wespen en bijen

Wespen

Vooral aan het einde van de zomer kunt u overlast ondervinden van wespen. Heeft u veel overlast van wespen, dan zit er waarschijnlijk een wespennest in de buurt. U kunt via Mijn Plavei contact opnemen om het wespennest te laten verwijderen. Heeft u een abonnement Onderhoudservice? Dan zijn de kosten voor het verwijderen van het wespennest in dit geval voor Plavei.  

Bijen

Heeft u een bijenzwerm gevonden? Geen paniek. Een zwerm is niet gevaarlijk. Blijf rustig en houd afstand. Bijen kunnen we niet voor u weghalen. Bel een imker bij u in de buurt. Deze komt graag langs om de zwerm op te halen. Het kan zijn dat ze een kleine vergoeding vragen voor hun werk. Deze kosten zijn voor rekening van de huurder.

Verschil tussen bijen en wespen:

Het is soms lastig om op het eerste gezicht een bij van een wesp te onderscheiden. Een bij heeft een wat breder lijfje, is hariger en bruin met geel van kleur en een wesp is smal, vaak wat langer en geel en zwart van kleur.