Werken bij Plavei Contact

Is er brand geweest?

Als u schade heeft door brand neemt u contact op met uw verzekeringsmaatschappij en met Plavei.

Schade aan uw persoonlijke zaken dekt uw inboedelverzekering. Plavei zorgt voor herstel van de schade aan de woning.

Meldt uw schade via Mijn Plavei.

Voor spoedeisende zaken kunt u ons, 24/7, bereiken via telefoonnummer 0316 - 29 66 00.