Werken bij Plavei Contact

Wat zijn mijn rechten en plichten als huurder?

Rechten

Als bewoner heeft u wettelijke huurbescherming. Dit betekent dat we de huurovereenkomst niet zomaar mogen opzeggen. We kunnen de huurovereenkomst ontbinden bij bijvoorbeeld overlast, huurachterstand en herstructurering.

Plichten

U betaalt de huur vóór de eerste van de maand, veroorzaakt geen overlast en onderhoudt uw woning en eventuele tuin met achterpaden goed. Als u veranderingen wilt aanbrengen in en om uw woning, dan vraagt u hiervoor toestemming aan ons. Heeft u schade veroorzaakt aan uw woning, dan herstelt u dit zelf of wij doen het op uw kosten.