Werken bij Plavei Contact

Waarom onderteken ik naast de huurovereenkomst ook een inkomensverklaring?

Bij het tekenen van de huurovereenkomst vragen we u ook een inkomensverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaart u dat, bij het aangaan van de huurovereenkomst, uw inkomen en huishoudgrootte juist getoetst zijn.  U verklaart hiermee ook dat u voldoet aan de gestelde eisen voor het passend toewijzen van de woning.