Werken bij Plavei Contact

Voorwaarden onderhoudservice

Intern:

Met een abonnement op onderhoudservice voeren wij klein onderhoud uit voor onze huurders. Zonder een abonnement op onderhoudservice moet de huurder dit zelf doen. In dit document leest u over de voorwaarden die gelden bij onderhoudservice. Ook leest u welke onderhoudservice binnen het abonnement valt.

Welke service valt er onder onderhoudservice?

Met een abonnement op onderhoudservice voeren wij onderhoud uit aan de volgende onderdelen:

 

 • Hang- en sluitwerk aan deuren en ramen binnenin de woning

 • Trapleuninghouders en bevestiging vlizotrappen

 • De werking van keukenkastjes, keukenlades en geleiders, scharnieren en handgrepen

 • Verstopping van riolering en sifons binnenin de woning tot aan aansluiting gemeenteriool

 • Elektraschakelaars, wandcontactdozen en aansluitpunten voor kabel, telefoon en deurbel

 • Waterkranen, douchekoppen-slangen en toebehoren

 • Toilet: water doorloop, breuk, toiletbril en eventuele toebehoren

 • Lekkage van wastafels, sifons en afvoeren

 • Wespennesten

 • Tochtprofielen en -strips

 • Ventilatieroosters

 • Brievenbuskleppen

 

Inbegrepen zijn zowel materiaalkosten als het arbeidsloon. Bij eventuele materiaalvernieuwing wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van vergelijkbare materialen.

Wat valt niet onder onderhoudservice?

Alles wat niet beschreven staat, valt niet onder onderhoudservice. Daarnaast geldt onderhoudservice alleen voor het standaard materiaal. Dus niet voor onderdelen die u zelf heeft aangebracht en/of heeft overgenomen. En bent u verantwoordelijk voor de oorzaak van de schade? Dan valt dit ook niet onder onderhoudservice. U ontvangt dan een rekening voor de uitgevoerde werkzaamheden. Bijvoorbeeld: uw toilet is verstopt. Dit valt onder onderhoudservice. Maar, komt de verstopping door vochtige doekjes of iets dergelijks? Dan bent u hiervoor verantwoordelijk en ontvangt u een rekening.

Iets melden?

Wilt u iets melden binnen onderhoudservice? Dien dan een reparatieverzoek in. Dit kan eenvoudig en snel via www.plavei.nl Met uw persoonlijke inloggegevens kunt u inloggen op Mijn Plavei en een reparatieverzoek melden. Kunt u niet inloggen? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0316 - 29 66 00.

Uitvoering

Een vakkundige medewerker bepaalt op welke wijze de werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden.

Betaling

De huurder is verplicht de bijdrage aan het abonnement maandelijks vooruit te betalen, tegelijkertijd met de maandelijkse huur.

 • Nieuwe deelnemers betalen entreegeld van € 50,-. Dit is niet van toepassing als u een abonnement op onderhoudservice afsluit tegelijk met het ondertekenen van de huurovereenkomst

 • Wijzigt uw huurovereenkomst door een wijziging in de samenstelling van het huishouden? Dan kan het abonnement zonder betaling van entreegeld worden voortgezet

Schorsing

Betaalt u niet (tijdig)? Dan kan Plavei tot schorsing overgaan. Dit betekent dat we geen werkzaamheden uitvoeren binnen onderhoudservice en het abonnement eenzijdig opzeggen. Hierbij is geen opzegtermijn van toepassing.

Wijzigingen

Is er een wijziging van onderhoudservice noodzakelijk? Dan ontvangt u hierover tenminste dertig dagen vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk bericht. De huurderbelangenvereniging wordt bij tariefswijzigingen, anders dan een inflatieverhoging, vooraf gehoord. Plavei is niet gehouden tot jaarlijkse afrekening met de individuele deelnemers.

Duur en beëindiging deelname

Het abonnement op onderhoudservice gaat in vanaf de datum van de ondertekening. Het abonnement wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. Deelname aan het abonnement vervalt bij het einde van de huurovereenkomst. Huurt u een andere woning van Plavei? Dan kunt u het abonnement zonder extra kosten voortzetten. Wilt u het abonnement opzeggen? Dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de werkwijze rondom onderhoudservice? Neem dan contact met ons op.