Werken bij Plavei Contact

Voorwaarden glasservice

Intern:

Het repareren van glasschade is vaak een dure aangelegenheid. Met een abonnement op glasservice, zorgen wij voor de herstelwerkzaamheden. Zonder abonnement op glasservice moet u dit zelf (laten) doen. In dit document leest u over de voorwaarden die gelden bij glasservice. Ook leest u welke service binnen het abonnement valt.

Welke service valt binnen glasservice?

Schade aan glas aan de buitenzijde van de woning, veroorzaakt door breuk of door lekke dubbele beglazing. Hieronder wordt verstaan: condensvorming tussen de glasbladen van een isolerend dubbel glaselement. Het betreft alleen glas dat daglicht doorlaat aan de buitenzijde van de woning en eventueel bijgebouw indien eigendom van Plavei.. Inbegrepen zijn zowel materiaalkosten als het arbeidsloon. Bij glasvervanging worden, indien van toepassing, de glaslatten in de grondverf geschilderd. Het aflakken hiervan aan de binnenzijde dient u zelf uit te voeren. Het buitenschilderwerk verzorgt Plavei voor u.

Wat valt niet onder glasservice?

 • Door de huurder geplaatst glas

 • Speciaal bewerkt of vervaardigd glas

 • Glas in lood

 • Geëtst glas

 • Glas in windschermen

 • Glas in terreinafscheidingen

 • Liggend glas

 • Glas in bijgebouwen wat door de huurder is geplaatst of overgenomen

 • Glasschade door brand en/of ontploffing

 • Glasschade door verplaatsing

 • Glasschade door verandering, bewerking of versiering van het glas

 • Glasschade door huurder tijdens werkzaamheden aan gehele of gedeeltelijke verbouwing of reparatie van het pand

 • Glasschade door verwaarlozing (bv krassen van/door huisdieren) of slijtage (nalatigheid)

 • Glasschade die met opzet of goed vinden van de bewoner/huurder is veroorzaakt

 • Vervangen van op het glas aangebrachte versiering, tekst, beschildering en dergelijke

 • Glasschade tijdens verhuizing ontstaan

 • Krassen/ schilfers

 • Glas in de woning, bijvoorbeeld boven deuren

 • Glasschade en/of breuk die door derden is veroorzaakt (behalve op tonen van aangifte bij de Politie)

Glasschade melden

Wilt u glasschade melden? Dien dan een reparatieverzoek in. Dit kan eenvoudig en snel via www.plavei.nl Met uw persoonlijke inloggegevens kunt u inloggen op Mijn Plavei en een reparatieverzoek melden. Kunt u niet inloggen? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0316 - 29 66 00.

Uitvoering

Een vakkundige medewerker bepaalt op welke wijze de werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden.

Betaling

Een vakkundige medewerker bepaalt op welke wijze de werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden.

Schorsing

Betaalt u niet (tijdig)? Dan kan Plavei tot schorsing overgaan. Dit betekent dat we geen werkzaamheden uitvoeren binnen glasservice en het abonnement eenzijdig opzeggen. Hierbij is geen opzegtermijn van toepassing.

Wijzigingen

Is er een wijziging van glasservice noodzakelijk? Dan ontvangt u hierover tenminste dertig dagen vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk bericht. De huurderbelangenvereniging wordt bij tariefswijzigingen, anders dan een inflatieverhoging, vooraf gehoord. Plavei is niet gehouden tot jaarlijkse afrekening met de individuele deelnemers.

Duur en beëindiging deelname

Het abonnement voor glasservice gaat in vanaf de datum van de ondertekening. Het abonnement wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. Deelname aan het abonnement vervalt bij het einde van de huurovereenkomst. Huurt u een andere woning van Plavei? Dan kunt u het abonnement zonder extra kosten voortzetten. Wilt u het abonnement opzeggen? Dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

 

 

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de werkwijze rondom glasservice? Neem dan contact met ons op.