Werken bij Plavei Contact

Druppel beheer

 

Plavei is en blijft verantwoordelijk voor de toegang tot de gebouwen waarvan wij eigenaar zijn. Ieder gebouw heeft diverse soorten gebruikers en met verschillende werkwijzen:

 

 • Deactiveren
  Hiervoor geven we alleen nog opdracht als iemand aangeeft zijn/haar druppel(s) kwijt te zijn. Wil deze persoon een nieuwe druppel, dan belasten we deze kosten door (€135 incl. BTW).
 • Extra druppels bestellen
  Soms willen huurders extra druppels bestellen. Onze huurders krijgen altijd 2 druppels bij verhuur en hun reguliere sleutels. Op het moment dat men meer druppels nodig heeft, wordt er vanaf nu €135 euro doorbelast. Als men meerdere druppels voor een adres wil aanvragen, dan wordt het mogelijk goedkoper. In dat geval moet er een prijs worden opgevraagd bij CLB en moeten de werkelijke kosten worden doorberekend.
 • Druppels bij mutatie
  Er is geen reden om druppels niet een op een door te doen naar de nieuwe huurder. Er hoeft dus niet eerst gedeactiveerd te worden om vervolgens andere druppels voor de nieuwe huurders te activeren.
 • Druppels voor de zorg
  Als er extra druppels worden besteld, moeten deze worden doorbelast aan de betreffende zorgpartij. Aanvragen voor druppels altijd per mail laten doen, zodat er achteraf nooit een discussie ontstaat over de doorbelasting. 
   
 • Druppels Sensire (Achter de Kom 30)
  Medewerkers van Sensire vragen bij ons een nieuwe druppel aan. Omdat dit ons eigen pand is, regelt Sophia een druppel. 
   
 • Pleyade, Liemerije en GGnet 
  Hebben zelf druppels in beheer op de locaties. Als zij een nieuwe druppel willen of een andere autorisatie op een druppel, mailen zij rechtstreeks naar CLB via servicebureauclbnl 
   

Wil je contact met CLB over een ingediende werkopdracht? Bel dan naar 0162 58 29 01 (klantteam 1). CLB meldingen zijn in principe nooit spoed. Alle huurders hebben een fysieke sleutel voor hun woning en de zorg heeft lopers. Alleen bij grote storingen en/of de algemene toegang, gebruik het storingsnummer van CLB 0162 57 11 01.

 

Let op: noteer in een werkopdracht voor CLB altijd het referentienummer van de locatie:

 • Waverlo, Tesma, Panhuis         1643AJ
 • Binnenrijk                                 1821AC
 • Hof van Varwijk                        1822AD
   

Vanaf 1 juli 2017 regelt Intrema domotica en druppels zelf

Vanaf 1 juli a.s. is Plavei NIET meer het aanspreekpunt voor domoticastoringen en druppelbeheer van de koopwoningen aan de Kosterstraat en boven het Gezondheidscentrum. Vanaf 1 juli kunnen kopers hiervoor terecht bij hun beheerder Intrema. In de algemene ledenvergaderingen in het voorjaar van 2017 van de VvE’s is hiertoe besloten.

 

CLB eruit, Paxton er in.

Het systeem van CLB wordt vervangen door een systeem van Paxton. Alle panden krijgen een nieuw toegangscontrolesysteem (en nieuwe druppels), een nieuw intercomsysteem en ontkoppelen we alle domotica. Dit geldt voor Meulenvelden (Panhuis, Tesma en Waverlo), Binnenrijk en Hof van Varwijk.

Marcel Wiendels van JW Elektrotechniek zorgt voor installatie en uitgifte druppels bij oplevering.

Bewoners krijgen van te voren een brief met de vraag hoeveel druppels zij in bezit hebben. Voor iedere ingeleverde druppel krijgen zij een nieuwe terug. Bewoners tekenen hiervoor een sleutelverklaring.

Binnenrijk en Panhuis zijn al over op het systeem van Paxton.

De huismeester en KCP medewerkers kunnen de druppels programmeren. 

 

Protocol bij mutatie - huuropzegging

 • Bij huuropzegging checken hoeveel druppels er zijn uitgegeven (Dit kan je in Viewpoint vinden op de sleutelverklaring(en) of navragen bij het KCP, zij kunnen dit zien in het programma.
 • Worden er minder dan 2 druppels ingeleverd door de oud-huurder? Dan € 45 (incl. BTW) per niet ingeleverde druppel doorbelasten. 
 • Worden er minder druppels ingeleverd dan uitgegeven? Geef dit door het aan het KCP! Zij kunnen deze druppels deactiveren.
 • Worden er meer dan 2 druppels ingeleverd door de oud-huurder? Deze druppels moeten worden ingeleverd bij het KCP. Zij deactiveren de druppels.

 

Protocol bij mutatie – nieuwe verhuur

 • Een nieuwe huurder krijgt standaard 2 nieuwe druppels. Dit kunnen de druppels zijn van de oude huurder en anders moeten er nieuwe worden aangemaakt door het KCP.
 • Wil een nieuwe huurder extra druppels dan bedragen de kosten hiervoor 45 euro (incl. BTW) per druppel. Deze extra druppels kun je aanvragen bij het KCP, zij zorgen dan voor dat deze druppels in rekening worden gebracht. De genoemde kosten zijn aanschafkosten, het is geen borg.
 • De nieuwe huurder tekent de sleutelverklaring waarop het aantal uitgegeven druppels staat vermeld.

Thuiszorgmedewerkers

Een thuiszorgmedewerk kan nooit een druppel aanvragen bij Plavei. Als zij (een van) de panden in moeten, dan kunnen zij dit overleggen met hun cliënt/bewoner. De cliënt/bewoner kan een extra druppel aanvragen, tekenen voor ontvangst en de druppel afrekenen.

Er zijn nu thuiszorgmedewerkers die nog CLB druppels hebben. Deze erken niet meer op het moment dat het systeem pmgezet wordt. De druppels worden niet omgeruild, tenzij de bewoner deze heeft opgegeven bij de omzetting. Aanvragen van een druppel voor thuiszorg gaat zoals hierboven omschreven. 

Kosten druppel

De druppels kosten € 45 per stuk incl. BTW

 

 

IT-Building

Vragen over het programmeren (bijv. reset) of het systeem (autorisatie medewerker) van Paxton gaat via IT-Building.

Vragen van praktische aard gaan via Mariska. Via Mariska vallen zaken onder implementatie van het project. Geeft iemand anders een opdracht door, dan volgt een factuur.