Werken bij Plavei Contact

WA werkopdrachten en woondomotica

Inleiding

INTERN


Werkafspraken werkopdrachten  met daarin informatie over onder andere:

 

 

  • direct een werkopdracht aanmaken of via Mijn Plavei;
  • standaard werkopdracht voor naamplaatjes;
  • juist fonds;
  • in te vullen velden;
  • uitvoering via aannemersportaal;
  • synchronisatie outlook agenda - planbord ViewPoint
  • gebruik Planbord;
  • specifieke werkafspraken rondom woondomotica.

    Dit document beschrijft de belangrijkste werkafspraken rondom werkopdrachten en domotica. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit document, de verwerking in de kennisbank en toetst deze ten minste ieder half jaar. De datum bovenin dit document is de datum van de laatst doorgevoerde wijziging en /of controle.