Werken bij Plavei Contact

WA verhuur

INTERN

Werkafspraken verhuur geeft informatie over het verhuurproces. 

Werkafspraken energielabel uitdraaien geeft informatie over hoe je vanuit Asset Energie een energielabel uit kan draaien ten behoeve van de verhuur van een woning.

 

 

 

 

 

Deze documenten beschrijven de belangrijkste werkafspraken rondom verhuur. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit document, de verwerking in de kennisbank en toetst deze ten minste ieder half jaar. De datum bovenin dit document is de datum van de laatst doorgevoerde wijziging en /of controle.