Werken bij Plavei Contact

WA sleuteluitgifte

INTERN

Werkafspraken sleuteluitgifte geef informatie over de wijze van uitgifte en registratie van sleutels.

 

 

Dit document beschrijft de belangrijkste werkafspraken rondom sleuteluitgifte. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit document, de verwerking in de kennisbank en toetst deze ten minste ieder half jaar. De datum bovenin dit document is de datum van de laatst doorgevoerde wijziging en /of controle.