Werken bij Plavei Contact

WA Mijn Plavei

INTERN

Een reparatieverzoek kan op verschillende manieren bij ons binnenkomen. Per telefoon, balie, email of Mijn Plavei. Als een huurder een reparatieverzoek meldt via telefoon of balie, wijs hem of haar dan op de mogelijkheid via Mijn Plavei en help de klant desnoods bij de uitvoering hiervan. Voor spoedmeldingen zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Werkafspraken Mijn Plavei geeft informatie over:

  • reparatieverzoeken melden met postcode en huisnummer; 
  • inloggen op persoonlijke pagina Mijn Plavei met e-mailadres;
  • inlogproblemen persoonlijke pagina Mijn Plavei.

Dit document beschrijft de belangrijkste werkafspraken rondom het huurdersportaal Mijn Plavei. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit document, de verwerking in de kennisbank en toetst deze ten minste ieder half jaar. De datum bovenin dit document is de datum van de laatst doorgevoerde wijziging en /of controle.