Werken bij Plavei Contact

WA klachten

INTERN

 

Wij stellen onze klant centraal en handelen vanuit onze waarden. Desondanks kan het gebeuren dat een klant niet tevreden is en we een klacht ontvangen.

Werkafspraken klachten geeft informatie over:

  • wat is een klacht?
  • niet in behandeling;
  • werkwijze.

 

Dit document beschrijft de belangrijkste werkafspraken rondom klachten. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit document, de verwerking in de kennisbank en toetst deze ten minste ieder half jaar. De datum bovenin dit document is de datum van de laatst doorgevoerde wijziging en /of controle.