Werken bij Plavei Contact

WA KCP Verlengen zelfstandig wonen

 

Een bewoner heeft 1x recht op een bedrag van rond de € 300,-. Als deze bewoner verhuist, en nog een keer een ‘budget’ aanvraagt, kan dit dus niet. Het budget is persoonsgebonden.
Dit registeren we op de volgende manier:
 

Als een bewoner iets aanvraagt (bijv. een verhoogd toilet), maken wij een bon aan zoals we dat altijd doen. Daarnaast maken we een signalering aan bij bewoner (op relatieniveau, niet complex/woning), zie hieronder. Als er dus iets word aangevraagd, eerst altijd op relatieniveau kijken, of deze signalering er al staat. Zo weten wij of ze nog recht hebben, of dat ze het budget al hebben gebruikt. Geen einddatum vermelden! Als er een verhoogde toilet wordt aangevraagd, hebben ze al het budget van € 300 bereikt. Geef dit duidelijk aan in de omschrijving.

Nadat je een bon hebt aangemaakt en doorgestuurd, graag deze signalering opvoeren bij relatie.

De gemeente Zevenaar en de gemeente Montferland zorgen niet meer voor extra beugels (vanuit de WMO) voor bijvoorbeeld op de badkamer/toilet. Als bewoners hiervoor bellen kunnen/mogen wij dit doorzetten naar een aannemer. Deze beugels kosten rond de € 20. We kunnen dan de daadwerkelijke kosten opvragen bij onderhoud, dit moeten we dan ook vermelden in de omschrijving, dan weten wij hoeveel er nog besteed kan worden.