Werken bij Plavei Contact

WA inkomende facturen

Intern:

WA inkomende facturen.

 

 

INTERN

Facturen ontvangen we per voorkeur via administratieplaveinl

Werkafspraken inkomende facturen geeft informatie over:

  • algemene afspraken zoals factuur binnen twee werkdagen doorsturen en opdrachtgever, mogelijk i.c.m. werkopdrachtnummer op de factuur laten vermelden;
  • wijze van doorsturen;
  • opmerkingen;
  • budgethouder;
  • factuur niet akkoord;
  • financieel beheerder;
  • schematische weergave proces.

 

Dit document beschrijft de belangrijkste werkafspraken rondom inkomende facturen. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit document, de verwerking in de kennisbank en toetst deze ten minste ieder half jaar. De datum bovenin dit document is de datum van de laatst doorgevoerde wijziging en /of controle.