Werken bij Plavei Contact

Autorisatiebeheer

INTERN

Medewerkers en eventueel extern betrokkenen ontvangen toegang tot de betreffende apparatuur, software en overige technische randvoorwaarden die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Voor deze toegang gelden afspraken rondom autorisaties en het gebruik van wachtwoorden.

Autorisatie - mutatieformulier

Dit document beschrijft de belangrijkste werkafspraken rondom autorisatiebeheer. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit document, de verwerking in de kennisbank en toetst deze ten minste ieder half jaar. De datum bovenin dit document is de datum van de laatst doorgevoerde wijziging en /of controle.