Werken bij Plavei Contact

Sponsoring

Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht en hier moeten wij ons, als woningcorporatie, aan houden. Deze wet heeft gevolgen voor ons sponsorbeleid. De Woningwet staat woningcorporaties alleen nog toe om activiteiten te sponsoren die alleen ten goede komen aan de huurders van Plavei en die zich in directe omgeving van de woningen van Plavei bevinden. Activiteiten voor een breder publiek, zoals bijvoorbeeld een sportclub of muzikale activiteiten kunnen wij niet meer ondersteunen.

Initiatieven van onze huurders ondersteunen wij nog steeds heel graag

Wij vinden het fijn als er goed burencontact is. Daarom blijven wij initiatieven van onze huurders ondersteunen. Op deze manier laten wij onze betrokkenheid zien en dragen we bij aan een leefbare samenleving. Wij richten ons dan op activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van onze huurders centraal staat.