Werken bij Plavei Contact

Reglement

De selectie van de leden van de Raad van Commissarissen is gebaseerd op de in het reglement van de Raad van Commissarissen omschreven benoemingsprocedure. Het reglement van de Raad van Commissarissen bevat verder bepalingen over mogelijke tegenstrijdige belangen en een omschrijving van de taken, bevoegdheden en rollen binnen de raad.

Reglement Raad van Commissarissen Plavei