Werken bij Plavei Contact

Welke persoonsgegevens verzamelt Plavei?

Plavei verzamelt diverse persoonsgegevens van huurders. Deze gegevens leggen we vast op het moment dat een huurovereenkomst wordt afgesloten of op andere momenten dat er contact is met de huurder.

We verzamelen de volgende gegevens van de huurder (indien van toepassing):  

 • geslacht
 • volledige namen (zowel voor- als achternaam)
 • adres
 • telefoonnummer(s)e-mailadres
 • geboortedatum
 • betalingsgegevens en bankrekeningnummer(s)
 • betaalhistorie
 • gezinssamenstelling
 • inkomensgegevens
 • inkomensverklaring
 • foto’s van eigendommeN
 • crimineel/strafrechtelijk verleden
 • indicatie rondom WMO
 • betrokken hulpverlening
 • (multi)problematiek
 • (overlast)meldingen
 • faillissementsaanvraag.
 • overige persoonsgegevens waarvan verwerking noodzakelijk is; Plavei hecht er een groot belang aan om zo concreet mogelijk aan te geven welke gegevens wij in voorkomende gevallen verwerken, maar kan niet uitsluiten dat er in bijzondere of onvoorziene situaties toch andersoortige persoonsgegevens verwerkt worden dan in deze lijst bij name benoemd worden.

Beveiligingscamera's
In verband met veiligheid van bewoners hangt Plavei soms beveiligingscamera’s op. Het gaat daarbij om het tegengaan van overlast, misdrijven en vandalisme en het beschermen van de bewoners en hun eigendommen. Overal waar Plavei cameratoezicht heeft, hangen borden van wie deze camera’s zijn. De camera’s zijn op zo’n manier opgesteld dat ze niet in woningen filmen en zo min mogelijk de openbare weg of eigendommen van anderen filmen. We gebruiken de beelden alleen om bij een incident de aard van de overtreding vast te stellen of om daders, betrokkenen of getuigen te kunnen identificeren. De beelden worden uitsluitend bekeken door de beheerder of een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de politie en mogen geen consequenties hebben voor niet-betrokkenen van het incident. De bewaartermijn voor deze beelden is maximaal vier weken of tot na afhandeling van op camerabeelden vastgelegde incident.