Werken bij Plavei Contact

Waarvoor hebben we persoonsgegevens nodig?

Plavei heeft persoonsgegevens van huurders nodig om haar werk goed te kunnen uitvoeren.
We gebruiken deze gegevens voor:
•    verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden, waaronder woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, garages en parkeerplaatsen;
•    uitvoeren van de woonruimteverdeling;
•    uitvoeren van de inkomenstoets bij nieuwe verhuringen;
•    innen van de huur en overige betalingen, inclusief het in handen van derden stellen van deze vorderingen en het voorkomen van uit huiszettingen;
•    onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren;
•    zorgen voor een kwalitatief goede en leefbare woonomgeving;
•    aanpak van woonfraude en overlast;
•    meldingen aan zorg verlenende instanties;
•    verkopen van woningen, bedrijfsruimte en parkeerplekken;
•    afhandelen van geschillen en klachten;
•    communicatie met onze huurders over al deze bovenstaande punten;
•    verwerken van inkomende en uitgaande documenten (bijvoorbeeld postregistratie en e-mail archivering);
•    onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening (door onderzoeksbureau KWH)
•    intern beheer van de organisatie (bijvoorbeeld managementinformatie);
•    uitvoeren van betalingen aan crediteuren (bv aannemers);
•    berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;
•    nakomen van wettelijke verplichtingen (bijv. controle inkomen).