Werken bij Plavei Contact

Verwerkersovereenkomsten

INTERN

Diverse organisatie met wie Plavei samen werkt, ontvangen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun werkzaamheden uit te voeren. Deze organisaties zijn een ‘verwerker’. Plavei is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Plavei heeft als verwerkersverantwoordelijke een verwerkersovereenkomst opgesteld en ter ondertekening aangeboden aan de verwerkers. Voor inhoudelijke vragen hierover, kun je terecht bij Rowdy en Willeke.


Y:\50 Gemeenschappelijk\50.1 Openbaar\AVG\00 algemeen  


mapje: register verwerkingsactiviteiten Plavei