Werken bij Plavei Contact

Wat gebeurt er met mijn beroepschrift?

Bij de behandeling van een beroepschrift worden de volgende stappen gezet:

1. De beroepscommissie nodigt u uit om uw beroep mondeling te komen toelichten. Dat gebeurt tijdens een hoorzitting. Bij de uitnodiging ontvangt u ook een kopie van alle relevante papieren. Voor de hoorzitting krijgt ook de tegenpartij een uitnodiging.

2. Om uw privacy te beschermen, is een hoorzitting niet openbaar. Dus niet iedereen kan zomaar bij de hoorzitting aanwezig zijn. Wel kan de voorzitter, op uw verzoek, anderen tot de hoorzitting toelaten. Uw gemachtigde is natuurlijk ook welkom bij de hoorzitting.

3. Binnen zeven weken na uw betaling neemt de commissie een besluit. Eén week na het besluit ontvangt u hierover een eerste bericht. Binnen drie weken na het besluit krijgt u de volledige tekst van het besluit.