Werken bij Plavei Contact

Kunt u uw klacht niet met ons oplossen?

Heeft u bij ons uw klacht gemeld en bent u niet tevreden met de reactie op uw klacht? Dan kunt u kosteloos een klacht melden bij de regionale geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie zonder relatie tot Plavei. De onafhankelijke geschillencommissie neemt alleen klachten in behandeling die al door Plavei zijn afgehandeld. Het reglement van de geschillencommissie vindt u hier. 

De geschillencommissie bestaat uit meerdere personen. Zij zijn benoemd op basis van hun opleiding, deskundigheid, ervaring, sociale en maatschappelijke achtergrond. Bij een geschil hoort de commissie beide partijen en brengt vervolgens advies uit aan de woningcorporatie. Het bestuur van de corporatie neemt daarna een besluit. 

Adresgegevens van de regionale geschillencommissie:

Regionale Geschillencommissie
Oost Gelderland
Antwoordnummer 4014
7070 ZX ULFT
Geschillenformulier: http://www.geschillencommissie-oost-gelderland.nl/?page_id=26
E-mail: infogeschillencommissie-oost-gelderlandnl
Website: http://www.geschillencommissie-oost-gelderland.nl

Huurcommissie of Commissie Governancecode

Heeft u een klacht ingediend bij de regionale geschillencomissie en vindt u dat deze niet naar tevredenheid is afgehandeld? Dan kunt u terecht bij de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).