Werken bij Plavei Contact

Wat is ‘streefhuur’?

Wat is ‘streefhuur’?

Iedere huurwoning van Plavei heeft zijn eigen huurprijs. We vinden het belangrijk dat woonruimte betaalbaar blijft. Daarom vragen we bij sociale huurwoningen altijd een lagere huur dan de maximale huur die de overheid toestaat. Afhankelijk van de kwaliteit en de ligging van een woning houden we gemiddeld een huur aan van gemiddeld 75% van de maximaal toegestane huur (=100%): de streefhuur. Op twee momenten passen we de huurprijs van een woning aan. Elk jaar tijdens de huurverhogingsronde op 1 juli en op het moment dat huurders een woning opzeggen en we de woning opnieuw verhuren.

 

Als huurders een woning opzeggen, bepalen we opnieuw de huurprijs voor die woning. Iedere woning krijgt bij een huuropzegging een huur die gelijk is aan de streefhuur. Wanneer een huurwoning de streefhuur heeft bereikt of een huurprijs heeft die boven ons streefhuurpercentage ligt, dan verhogen we de huur van deze woning niet.

 

Hierdoor kan het voorkomen dat iemand geen huurverhoging krijgt of dat een woning nadat de huur is opgezegd een lagere huurprijs krijgt. Deze woning heeft dan een huurprijs die op of boven de streefhuur zit en de huur kan daardoor niet stijgen en moet soms dus zelfs verlaagd worden bij opzegging.

 

We doen dit om ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod is voor mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Door de maatregel Passend Toewijzen mag men alleen een woning huren die past bij het inkomen. 75% van de mensen die op onze woningen reageert is afhankelijk van huurtoeslag. Passend Toewijzen betekent dus dat op basis van  inkomen bepaald wordt op welke woningen u kunt reageren en wat u maximaal aan huur mag besteden. De overheid wil hiermee haar uitgaven aan huurtoeslag verminderen.