Werken bij Plavei Contact

Mijn huurprijs wijkt af van het door Plavei vastgestelde percentages van 1,4%, hoe kan dat?

Het percentage huurverhoging dat u heeft gekregen kan lager zijn dan 1,4%. Dit komt doordat we de huren niet boven de streefhuur- en huurtoeslaggrens willen laten stijgen.  We gaan voor betaalbaar wonen. We vinden het belangrijk dat onze woningvoorraad bereikbaar blijft voor huurders die in aanmerking komen voor huurtoeslag en dat deze niet boven de grens van de streefhuur uitkomt. Door deze maatregel krijgt de helft van de huurders van Plavei geen huurverhoging.