Werken bij Plavei Contact

Hoe hoog mag de huurverhoging zijn voor huurders van woningen met een huurprijs hoger dan € 710,68?

Bij een huurprijs hoger dan € 710,68 is Plavei vrij in het bepalen van de huurverhoging. Deze huurders krijgen net als alle andere huurders een huurverhoging van 1,4%.