Werken bij Plavei Contact

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan vult u een bezwaarschrift in. U vindt dit formulier op de website van de huurcommissie, www.huurcommissie.nl. U kunt tot 1 juli 2022 het bezwaarschrift bij ons indienen. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan vragen wij aan de Huurcommissie de huurverhoging te boordelen.