Werken bij Plavei Contact

Betalingsachterstand

Het is voor niemand prettig de huur niet (op tijd) te kunnen betalen. Bovendien is het vaak een hele klus om een eenmaal opgelopen betalingsachterstand in te lopen. Daarom is het belangrijk voor u en voor ons dat u op tijd betaalt.

Als u problemen heeft met uw betalingen, neemt u dan contact met ons op via huuradministratieplaveinl.

Betalingsregeling

In sommige gevallen maken we afspraken over een betalingsregeling. Wordt de betalingsregeling niet nagekomen? Dan ontvangen bewoners in eerste instantie een brief dat de regeling is vervallen en dat het totale openstaande bedrag zo snel als mogelijk betaald moet worden. Wordt dit niet gedaan? Dan geven we het openstaande bedrag door aan de deurwaarder. 

Is een openstaand bedrag al in behandeling bij de deurwaarder? Dan kunt u geen betalingsregeling meer met ons treffen. Alle contacten over dit openstaande bedrag gaan dan via de deurwaarder.