Werken bij Plavei Contact

Wat is het bankrekeningnummer van Plavei?

U kunt de huur zelf overmaken naar het bankrekeningnummer van Plavei. Het rekeningnummer is IBAN: NL28 RABO 01 1111 0335 op naam van Woningcorporatie Plavei. Vermeldt hierbij altijd uw relatienummer. Deze vindt u op de factuur.