Werken bij Plavei Contact

Zonnepanelen en energieopwekking

Gebruiksaanwijzing voor bewoners

Op uw dak zijn zonnepanelen aangebracht. Op zolder is hiervoor een omvormer gemonteerd die is aangesloten op een werkschakelaar. De omvormer is voorzien van een display waarop u kunt aflezen hoeveel energie u heeft opgewekt. Ook kunt u de app downloaden van de fabrikant van de omvormer genaamd Ginlong HomeWEB. Een instructie zit als bijlage achter in deze woonhandleiding.

Op uw slimme meter kunt u aflezen hoeveel energie u heeft terug geleverd (zie afbeelding). Ook op de factuur van uw energieleverancier kunt u zien wat u heeft teruggeleverd.

LET OP: wat u terug levert, is niet gelijk aan wat uw zonnepanelen hebben opgewekt aan energie. Het verschil tussen de terug levering en wat is opgewekt door het zonnepaneelsysteem, is wat u direct aan energie verbruikt heeft in de woning.

Na een jaar zal uw voorschot opnieuw worden afgesteld. De besparing op uw energiekosten zijn dan verrekend in uw nieuwe voorschot. Bij het plaatsen van de zonnepanelen geeft de leverancier van de zonnepanelen door aan de netwerkbeheerder dat er zonnepanelen zijn geplaatst op uw woning. Mocht u nog geen slimme meter hebben, dan zal de energieleverancier u hiervoor mogelijk benaderen.