Werken bij Plavei Contact

Stukken urgentieaanvraag

Intern.

In bijgevoegde lijst staat precies wat men moet aanleveren als men urgentie aan wil vragen. Hier vindt je de folder.

Bij een relatieverbreking nog extra: bewijs dat men de relatie gestart is en geeindigd, getekend ten overstaan van een mediator of notaris etc.

Bij minderjarige kinderen : bewijs dat de kinderen bestaan en evt een ouderschapsplan als beiden de ouders zijn van die minderjarige kinderen. Hier ook nog een handout.