Werken bij Plavei Contact

Signalering Entree per 01-10

Alle geregistreerde signaleringsvinkjes (inclusief eventuele memo’s) worden verwijderd op 1 oktober 2020. Ook worden alle mutaties die betrekking hebben op de signalering verwijderd in de historie.

Werking signalering per 1 oktober 2020
De naam ‘signalering’ is gewijzigd in ‘Veiligheid medewerker’ en het memoveld verdwijnt.

Gebruik van de signalering ‘Veiligheid medewerker’
Doel: signaleren van veiligheidsrisico’s bij woningzoekenden.

Werkwijze: als je agressief gedrag waarneemt bij een woningzoekende, kan je dit vast leggen in easyMatch. Hiervoor komt er een vinkje ‘Veiligheid medewerker’

Wanneer is er sprake van agressief gedrag?
We gebruiken onderstaande indeling:Als je gedrag waarneemt wat valt onder de categorieën C, D en E, leg je dit vast bij de betreffende woningzoekende in easyMatch. Je hoeft hier geen verdere toelichting bij op te nemen. Je hoeft de woningzoekende niet te informeren dat je dit vinkje zet.

Het vinkje wordt na 2 jaar automatisch verwijderd (door het systeem).

Het vinkje mag geen rol spelen bij toewijzing, of voor andere doelen dan alleen het waarschuwen van andere corporatiemedewerkers worden gebruikt. Als een woningzoekende vraagt om inzage van de gegevens in het systeem, heeft hij/zij recht op alle gegevens, dus ook dit gegeven.