Werken bij Plavei Contact

Doelstellingen

INTERN

We hebben alle projecten en acties vanuit het jaarplan gegroepeerd en verdeeld over de volgende speerpunten:

  • De huurder staat centraal

  • We zetten in op duurzaamheid

  • We gaan voor leefbare buurten

  • We voldoen aan wet- en regelgeving

Periodiek komen we kort bij elkaar om bij te praten waar we staan met de diverse acties ten opzichte van de speerpunten, zoals deze in kantine hangen. Naast de borden hangen inmiddels twee lijsten met alle acties vanuit het jaarplan, éénmaal op nummer en éénmaal op letter gesorteerd.

Lijst met alle doelstellingen vanuit het jaarplan op nummer

Lijst met alle doelstellingen vanuit het jaarplan op letter